Využití svolávacího systému

Svolávač pomáhá všude, kde je nutné rychle a snadno oslovit více adresátů. Dobře slouží například v nemocnicích, výrobních podnicích či obchodních řetězcích. Také funguje jako prostředek pro komunikaci měst a obcí s obyvateli.

Zdravotnická zařízení

Zdravotnická zařízení

Traumatologické plány, vizity, jednání etické komise, oslovení lékařů a sester. Také v těchto případech může systém pomoci v nemocnicích.

Podniky

Podniky a organizace

Svolání krizového týmu, plošné informování zaměstnanců při výpadcích proudu nebo sítě, svolávání porad. Nejen s tím pomáhá Svolávač v podnicích.

Dobrovolní záchranáři

Dobrovolní záchranáři

Než přijede ke zraněnému sanitka, hraje každá sekunda roli. Možná je nablízku člověk, který umí poskytnout první pomoc. Toho vyhledá SHARP.

Systém pro různé situace

Svolávač je připravený na nejrůznější situace, které mohou vaši organizaci potkat. Ať jde o zásah vyšší moci, poruchy v technice nebo například únik nebezpečných látek z přilehlé továrny, systém je tu od toho, aby se co nejlépe postaral o komunikaci v těžkých chvílích. Při běžném pracovním dni pomůže se svoláním schůzky, plošném informování kolegů či sběrem podnětů od kolegů.

Rychlost oslovení: Rychlost oslovení

Sběr odezvy: Sběr odezvy

Jednoduchost použití: Jednoduchost použití

Živelní pohromy

KISS při živelních pohromách

Rychlá a kvalitní komunikace při povodních může zachránit nejen majetek, ale leckdy i zdraví a životy...

V posledních letech stihla Českou republiku řada přírodních pohrom. Značné škody napáchaly povodně a orkány, svoji daň si vybraly i další živly. V takových situacích je kvalitní komunikace naprosto zásadní. Svolávač s modulem KISS je na krizové chvíle připravený...

 • Rychlé obeznámení se situací
 • Předání instrukcí všem odpovědným osobám
 • Komunikace uvnitř i vně organizace nebo úřadu
 • Neustálý přehled o stavu svolávání
 • Možnost napojení na SOS tlačítka a další HW prvky
Krizový manažer může pomocí několika klepnutí na telefon svolat tým, který bude situaci řešit. Díky předem připravenému scénáři se snižuje riziko zmatků a nedorozumění.

Kolize ve výrobě

Svolávač při kolizi ve výrobě

Když se nečekaně zastaví výrobní linka, je každá sekunda drahá... Svolávač ihned spojí management s odpovědnými zaměstnanci.

Výpadek ve výrobním závodu stojí nemalé peníze. Pokud už se výroba zastaví, je třeba ji co nejdříve opět spustit. Svolávač s modulem API dostane klíčové lidi na určité místo a pomůže zkrátit prostoje — stačí stisknutí jediného tlačítka.

 • Plošné informování zaměstnanců o výpadku
 • Svolání vedení a krizového týmu
 • Jednoduché spuštění
 • Propojení s HW prvky v areálu (tlačítka, dveřníky, čidla atd.)
 • Uchování všech oslovení, včetně podrobných statistik
Svolávač tedy funguje jako softwarová vrstva úzce napojená například na SOS tlačítka. Po stisknutí takového tlačítka systém automaticky zahájí svolávání. Není třeba telefon ani nic dalšího.

Hromadné nehody

Svolávač při hromadných nehodách

Svolávač pomůže lékařům spustit takzvaný traumatologický plán. Svolávající osoba nemusí znát podrobnosti plánu, systém vše zařídí sám.

Když jde o zdraví a životy, potřebují zdravotníci — a nejen oni — spolehlivý nástroj pro zajištění komunikace. Svolávač s modulem KISS zahrnuje všechny nezbytné funkce pro svolání týmu a spuštění traumatologického plánu.

 • Nástroj pro spuštění traumatologického plánu v nemocnici
 • Svolání všech povolaných osob
 • Kontrola předání informace a sběr odezvy
 • Plošné informování obyvatel
 • Stálý přehled o průběhu informování
Svolávač je systém pro mimořádné události, kdy rychle svolá krizový tým. Pokud se někomu nedovolá, zkusí to znovu za chvíli. Případně osloví vybraného zástupce.

Úniky chemikálií

Svolávač při úniku chemikálií

Při úniku nebezpečných látek se hraje o čas. Svolávač díky předem připraveným scénářům dokáže svolat všechny důležité lidi.

Pokud je ve vaší blízkosti chemický závod, zimní stadion nebo třeba benzínová pumpa, zřejmě máte připravené krizové scénáře pro případ úniku nebezpečných látek. Svolávač s modulem MATRIX může tento scénář podpořit a být nástrojem pro rychlou hromadnou komunikaci.

 • Rychlost díky předem připraveným scénářům
 • Více způsobů oslovení — hlas, SMS, mobilní aplikace a e-mail
 • Kontrola předání sdělení
 • Možnost eskalovat informování
 • Spuštění scénáře kterýmkoli zaměstnancem
Díky modulu MATRIX je informování občanů o úniku chemikálií velmi snadné. Kromě toho Svolávač samozřejmě kontaktuje členy krizového týmu a počká na jejich odpověď. Pokud by se někomu nedovolal, okamžitě osloví vybrané zástupce a upozorní na danou situaci.

Svolávač za běžného dne

Kritické situace nejsou jedinými chvílemi, kdy systém pomáhá s komunikací. Výborně se uplatní při kterékoli činnosti, kdy je třeba oslovit více příjemců, nebo svolat určité lidi na vybrané místo. Svolávač zvládá i ankety a dotazníky.

Rozumím

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, pomáhají nám se statistikami návštěvnosti.